Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng  Và Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệp Thu Công Trình
- 34.2%

Cẩm Nang Dành Cho Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Và Hỏi - Đáp Các Tình Huống Về Nghiệp Vụ Giám Sát, Thi Công, Nghiệp Thu Công Trình

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng
- 30.4%

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng

395.000 VNĐ

275.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng - TẬP 4
- 30.9%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng - TẬP 4

398.000 VNĐ

275.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt - Tập 3
- 30.8%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt - Tập 3

390.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2
- 30.1%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2

395.000 VNĐ

276.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng - Tập 1
- 30.1%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng - Tập 1

465.000 VNĐ

325.000 VNĐ

Luật Xây Dựng - Hướng Dẫn Nghiệp Quản Lý Dự Án Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công
- 34.1%

Luật Xây Dựng - Hướng Dẫn Nghiệp Quản Lý Dự Án Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

425.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Luật Xây dựng  - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình
- 25.7%

Luật Xây dựng - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
- 25.7%

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh
- 25.7%

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu- Lựa Chọn Nhà Thầu - Nhà Đầu Tư - Mua Sắm - Cung Cấp  Sản Phẩm Có Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước
- 25.7%

Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu- Lựa Chọn Nhà Thầu - Nhà Đầu Tư - Mua Sắm - Cung Cấp Sản Phẩm Có Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi
- 25.7%

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH