Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
- 25.7%

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh
- 25.7%

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng Chào Hàng Cạnh Tranh

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu- Lựa Chọn Nhà Thầu - Nhà Đầu Tư - Mua Sắm - Cung Cấp  Sản Phẩm Có Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước
- 25.7%

Luật Đấu Thầu - Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu- Lựa Chọn Nhà Thầu - Nhà Đầu Tư - Mua Sắm - Cung Cấp Sản Phẩm Có Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi
- 25.7%

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở
- 25.7%

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay nghiệp vụ chỉ huy trưởng giám sát công trình xây dựng
- 25.7%

Sổ tay nghiệp vụ chỉ huy trưởng giám sát công trình xây dựng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Quản Lý Công Trình Xây Dựng  Định Mức Chi Phí Rà Soát  Xây Dựng Định Mức Và Giá Xây Dựng
- 20%

Sổ Tay Quản Lý Công Trình Xây Dựng Định Mức Chi Phí Rà Soát Xây Dựng Định Mức Và Giá Xây Dựng

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Xây Dựng -Tập 1
- 30.1%

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Xây Dựng -Tập 1

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát- Sửa Chữa -Tập 2
- 30.1%

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát- Sửa Chữa -Tập 2

465.000 VNĐ

325.000 VNĐ

375 Câu hỏi đáp về pháp luật xây dựng- Tập hợp các vấn đề pháp lý, vướng mắc trong xây dựng
- 30%

375 Câu hỏi đáp về pháp luật xây dựng- Tập hợp các vấn đề pháp lý, vướng mắc trong xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng

480.000 VNĐ

336.000 VNĐ

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
- 30%

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH