Luật bảo vệ môi trường - quy định mới về thuế bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
- 25.7%

Luật bảo vệ môi trường - quy định mới về thuế bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Luật thương mại và chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
- 25.7%

Luật doanh nghiệp - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Luật thương mại và chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Các Nghị Quyết của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao từ năm 2007-2018
- 25.7%

Các Nghị Quyết của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao từ năm 2007-2018

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH