Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
- 25.7%

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH