Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an về hình sự - dân sự - hành chính - kinh tế - lao động từ nă, 2014 -2018
- 25.7%

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an về hình sự - dân sự - hành chính - kinh tế - lao động từ nă, 2014 -2018

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật đấu thầu - Luật cạnh tranh và giải đáp một số tình huống thường gặp về hoạt động đấu thầu chào hàng cạnh tranh
- 30%

Luật đấu thầu - Luật cạnh tranh và giải đáp một số tình huống thường gặp về hoạt động đấu thầu chào hàng cạnh tranh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Các thông tư liên tịch của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
- 25.7%

Các thông tư liên tịch của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH