Giải đáp một số vướng mắc, tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu
- 30%

Giải đáp một số vướng mắc, tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH