Luật bảo vệ môi trường và quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh
- 25.7%

Luật bảo vệ môi trường và quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH