Kỹ năng xử lý các  tình huống thường gặp dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp
- 25.7%

Kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH