Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam
- 10%

Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam

70.000 VNĐ

63.000 VNĐ

Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình

Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình

86.000 VNĐ

Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Nghĩa Vụ Của Người Quản Lý Công Ty

Một Số Vấn Đề Pháp Lý Về Nghĩa Vụ Của Người Quản Lý Công Ty

150.000 VNĐ

Cẩm nang thi hành án dân sự

Cẩm nang thi hành án dân sự

230.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung
- 10%

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 – Phần chung

250.000 VNĐ

225.000 VNĐ

Đạo đức công chức trong thực thi công vụ

Đạo đức công chức trong thực thi công vụ

100.000 VNĐ

Luật đất đai

Luật đất đai

35.000 VNĐ

Pháp luật thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp
- 10.4%

Pháp luật thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp

125.000 VNĐ

112.000 VNĐ

Hướng dẫn môn học Luật dân sự - Tập 1
- 10.4%

Hướng dẫn môn học Luật dân sự - Tập 1

135.000 VNĐ

121.000 VNĐ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018)

19.000 VNĐ

Luật Quản lý ngoại thương (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)

Luật Quản lý ngoại thương (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018)

19.000 VNĐ

Luật Chuyển giao công nghệ (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018)

Luật Chuyển giao công nghệ (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018)

14.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH