Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện
- 26.8%

Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện

355.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi  năm 2017
- 40%

Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017

395.000 VNĐ

237.000 VNĐ

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật thi hành tạm giữ tạm giam
- 29.1%

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Luật thi hành tạm giữ tạm giam

395.000 VNĐ

280.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH