Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ Luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) có hiệu lực
- 20%

Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ Luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017 ) có hiệu lực

450.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp
- 12%

Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp

250.000 VNĐ

220.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH