4 Quy luật bất biến trong bán hàng

4 Quy luật bất biến trong bán hàng

169.000 VNĐ

Khách hàng là một mối quan hệ, không phải là một giao dịch

Khách hàng là một mối quan hệ, không phải là một giao dịch

139.000 VNĐ

Mô hình bán hàng tổng lực  - Kỹ năng quản lý bán hàng tại chi nhánh và phòng giao dịch

Mô hình bán hàng tổng lực - Kỹ năng quản lý bán hàng tại chi nhánh và phòng giao dịch

169.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH