Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
- 38%

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy trình Thanh Tra Kiểm Toán và hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước
- 30.1%

Quy trình Thanh Tra Kiểm Toán và hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH