Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc
- 30%

Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc

420.000 VNĐ

294.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH