Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Thi Hành Án Hình Sự
- 29.9%

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Thi Hành Án Hình Sự

385.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
- 26.6%

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

368.000 VNĐ

270.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH