Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh
- 20%

Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh

450.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động Từ Năm 2015 -2020
- 20%

Tuyển Chọn Quyết Định Giám Đốc Thẩm Và Bản Án của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động Từ Năm 2015 -2020

385.000 VNĐ

308.000 VNĐ

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XXI: Các Tội Xâm Phạm An Tòa Giao Thông

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XXI: Các Tội Xâm Phạm An Tòa Giao Thông

300.000 VNĐ

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XVI: Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu - Chương XVII: Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XVI: Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu - Chương XVII: Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình

300.000 VNĐ

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015
- 20%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Dâ Sự năm 2015
- 21.1%

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Dâ Sự năm 2015

380.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ

300.000 VNĐ

Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 – 2019.
- 19.4%

Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 – 2019.

360.000 VNĐ

290.000 VNĐ

Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
- 20%

Chỉ Dẩn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017
- 21.5%

Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017

395.000 VNĐ

310.000 VNĐ

Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )
- 10%

Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )

350.000 VNĐ

315.000 VNĐ

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm

250.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH