Cẩm Nang Công Tác Đảng - Hỏi Và Đáp Những Tình Huống Thường Gặp Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
- 34.2%

Cẩm Nang Công Tác Đảng - Hỏi Và Đáp Những Tình Huống Thường Gặp Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú
- 34.2%

Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẩn một số nội dung về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị
- 28.6%

Hướng dẩn một số nội dung về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- Các văn kiện, quyết định mới nhất của ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị

350.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Quy định về tiếp nhận đơn thư giám sát xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chỉnh đốn và xây dựng đảng
- 25.7%

Quy định về tiếp nhận đơn thư giám sát xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chỉnh đốn và xây dựng đảng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- 25.7%

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
- 30%

Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể
- 32.9%

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể

365.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam
- 35.1%

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam

350.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
- 30%

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ
- 30%

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo
- 32.9%

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo

365.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH