Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới
- 30%

Quy Định Về Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Viên Kết Nạp Đảng Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể
- 32.9%

Điều lệ đảng công tác xây dựng quản lý, chỉnh đốn đảng - Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể

365.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam
- 35.1%

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam

350.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
- 30%

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ
- 30%

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo
- 32.9%

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo

365.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Điều lệ và Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII và các quy định mới về nghiệp vụ công tác đảng
- 30%

Điều lệ và Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII và các quy định mới về nghiệp vụ công tác đảng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH