Luật Chứng Khoán Năm 2019

Luật Chứng Khoán Năm 2019

24.000 VNĐ

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
- 26.6%

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

368.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Luật Giao Thông Đường Bộ 2008 và Các Quy Định Của Pháp Luật Có Liên Quan Đến An Toàn Giao Thông Đường Bộ

Luật Giao Thông Đường Bộ 2008 và Các Quy Định Của Pháp Luật Có Liên Quan Đến An Toàn Giao Thông Đường Bộ

45.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia đình năm 2014
- 22.2%

Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia đình năm 2014

360.000 VNĐ

280.000 VNĐ

101 Tư vấn pháp luật thường thức về đất đai

101 Tư vấn pháp luật thường thức về đất đai

95.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH