Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
- 34.2%

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính
- 31.6%

Tiêu chuẩn định mức thủ tục hành chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH