Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020
- 10.4%

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020

670.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu  Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
- 22.9%

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan

350.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018
- 30.1%

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018

495.000 VNĐ

346.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH