Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
- 25.7%

Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng
- 25.7%

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ
- 30%

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng
- 30%

Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
- 30.1%

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng - Chiến lược kinh doanh - Huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế TT
- 30.1%

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng - Chiến lược kinh doanh - Huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế TT

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Chế độ báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng
- 29.9%

Chế độ báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng

335.000 VNĐ

235.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH