Luật Đất Đai - Quy định về giá đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- 34.2%

Luật Đất Đai - Quy định về giá đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp  2020- EVFTA
- 14.9%

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 2020- EVFTA

670.000 VNĐ

570.000 VNĐ

Luật Xây Dựng 2020
- 10%

Luật Xây Dựng 2020

45.000 VNĐ

40.500 VNĐ

Luật Doanh Nghiệp 2020
- 10%

Luật Doanh Nghiệp 2020

53.000 VNĐ

47.700 VNĐ

Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Mới Về Vị Trí Việc Làm Và Biên Chế Công Chức Đào Tạo, Bồi Dưỡng, Bổ Nhiệm, Xếp Lương Đối Với Công Chức - Xử Lý Sai Phạm Trong Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức
- 34.2%

Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Mới Về Vị Trí Việc Làm Và Biên Chế Công Chức Đào Tạo, Bồi Dưỡng, Bổ Nhiệm, Xếp Lương Đối Với Công Chức - Xử Lý Sai Phạm Trong Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án- Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán
- 34.2%

Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án- Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật xử lý vi phạm hành chính -510  Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất
- 38.8%

Luật xử lý vi phạm hành chính -510 Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất

425.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Doanh Nghiệp 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Đầu Tư 2020 Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
- 34.2%

Luật Doanh Nghiệp 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Luật Đầu Tư 2020 Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai
- 10%

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai

105.000 VNĐ

94.500 VNĐ

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
- 34.2%

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực
- 34.2%

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Xử Lý Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Mọi Lĩnh Vực

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Xây Dựng ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) 2020- Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng
- 34.2%

Luật Xây Dựng ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) 2020- Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính Quản Lý Công Trình Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End