Luật xử lý vi phạm hành chính -510  Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất
- 38.8%

Luật xử lý vi phạm hành chính -510 Hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực mới nhất

425.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự  (Phần Chung) Tình Huống Và Phân Tích

Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự (Phần Chung) Tình Huống Và Phân Tích

160.000 VNĐ

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai

105.000 VNĐ

Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng - Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu
- 34.2%

Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng - Kiểm Tra, Giám Sát Và Xử Lý Các Vấn Đề Về Đấu Thầu

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Lý Giải Một Số Vấn Đề Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 Từ Thực Tiễn Xét Xử

Lý Giải Một Số Vấn Đề Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 Từ Thực Tiễn Xét Xử

128.000 VNĐ

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
- 40%

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

525.000 VNĐ

315.000 VNĐ

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Nhà Ở

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Nhà Ở

115.000 VNĐ

Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019
- 11.1%

Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019

450.000 VNĐ

400.000 VNĐ

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XXI: Các Tội Xâm Phạm An Tòa Giao Thông

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 -Phần Thứ Hai Các Tội Phạm- Chương XXI: Các Tội Xâm Phạm An Tòa Giao Thông

300.000 VNĐ

Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người
- 10%

Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người

300.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
- 10%

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019

120.000 VNĐ

108.000 VNĐ

 Hỏi -Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
- 10%

Hỏi -Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

120.000 VNĐ

108.000 VNĐ

First 1 2 3 4 5 End