Quy định mới về xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các văn bản áp dụng hiện hành có liên quan
- 30%

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các văn bản áp dụng hiện hành có liên quan

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH