Cẩm nang dành cho kế toán trưởng và những chuyên môn nghiệp vụ mới nhất
- 30%

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng và những chuyên môn nghiệp vụ mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp- Luật thuế giá trị gia tăng - Luật thuế thu nhập cá nhân - Luật thuế tiêu thụ đặt biệt - Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các chính sách thuế mới nhất
- 30%

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp- Luật thuế giá trị gia tăng - Luật thuế thu nhập cá nhân - Luật thuế tiêu thụ đặt biệt - Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các chính sách thuế mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH