Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
- 30.7%

Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

375.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật công an nhân dân và quy trình tiếp công dân- giải quyết khiếu nại- tố cáo- kiến nghị
- 26.9%

Luật công an nhân dân và quy trình tiếp công dân- giải quyết khiếu nại- tố cáo- kiến nghị

335.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay pháp luật dành cho Hội Cựu chiến binh
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho Hội Cựu chiến binh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay pháp luật dành cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân các cấp
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH