Cẩm nang dành cho kế toán trưởng- Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Luật quản lý, sử dụng tài sản công
- 30%

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng- Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Luật quản lý, sử dụng tài sản công

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật ngân sách nhà nước- Hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong
- 30%

Luật ngân sách nhà nước- Hệ thống mục lục ngân sách và hướng dẫn mới nhất về quản lý chi tiêu trong

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH