Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
- 30%

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và các thiết bị thi công xây dựng công trình và định mức sử
- 30.1%

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và các thiết bị thi công xây dựng công trình và định mức sử

425.000 VNĐ

297.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH