Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình
- 30%

Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật xây dựng, quy chuẩn xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận thiết kế công trình
- 30%

Luật xây dựng, quy chuẩn xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận thiết kế công trình

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

550 tình huống giải đáp về nghiệp vụ xây dựng
- 30.1%

550 tình huống giải đáp về nghiệp vụ xây dựng

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng
- 30.1%

Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng

425.000 VNĐ

297.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH