Luật Kế Toán 2015 và Quy định về phân cấp ủy quyền, tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
- 30.2%

Luật Kế Toán 2015 và Quy định về phân cấp ủy quyền, tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

Hỏi đáp tình huống pháp luật về Luật ngân sách- Luật kiểm toán năm 2015
- 30.1%

Hỏi đáp tình huống pháp luật về Luật ngân sách- Luật kiểm toán năm 2015

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2015 và các quy định mới về công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán tài chính
- 30.1%

Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2015 và các quy định mới về công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán tài chính

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Tra cứu 606 câu hỏi đáp về nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp
- 30%

Tra cứu 606 câu hỏi đáp về nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH