Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện
- 30%

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật Xây dựng- quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- 30%

Luật Xây dựng- quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH