Sổ Tay Pháp Luật Đất Đai - Những Quy Định Mới Được Sửa Đổi Bổ Sung Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Từ 1-1-2019
- 25.7%

Sổ Tay Pháp Luật Đất Đai - Những Quy Định Mới Được Sửa Đổi Bổ Sung Về Quy Hoạch Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Từ 1-1-2019

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay phòng cháy, chữa cháy- Quy định  chi tiết  thi hành Luật phòng cháy và  chữa cháy -Kỹ năng thoát hiểm cứu hộ, cứu nạn trong các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
- 31.6%

Sổ tay phòng cháy, chữa cháy- Quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy -Kỹ năng thoát hiểm cứu hộ, cứu nạn trong các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

395.000 VNĐ

270.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH