Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn
- 30%

Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử
- 30.1%

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử

395.000 VNĐ

276.000 VNĐ

Hệ thống toàn văn luật đất đai và các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành
- 24.1%

Hệ thống toàn văn luật đất đai và các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành

395.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luật xây dựng, quy định mới nhất vể thực hiện hoạt động quản lý đầu tư x
- 25.7%

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luật xây dựng, quy định mới nhất vể thực hiện hoạt động quản lý đầu tư x

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luât đất đai, luật nhà ở và những chi tiết hướng dẫn thi hành mới nhất
- 25.7%

Hướng dẫn tra cứu pháp luật luât đất đai, luật nhà ở và những chi tiết hướng dẫn thi hành mới nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH