Sổ tay doanh nhân - Những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân
- 38%

Sổ tay doanh nhân - Những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Làm giàu không đợi tuổi - Bí quyết đi đến thành công - Những ý tưởng kinh doanh thời hiện đại
- 34.2%

Làm giàu không đợi tuổi - Bí quyết đi đến thành công - Những ý tưởng kinh doanh thời hiện đại

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH