Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Bí thư - Phó Bí thư - Chi bộ và thực hiện nghị quyết trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
- 30%

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ
- 30%

Sồ Tay công tác đảng và các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ chị bộ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH