Sổ tay pháp luật Bất Động Sản và các thủ tục pháp lý có liên quan
- 25.7%

Sổ tay pháp luật Bất Động Sản và các thủ tục pháp lý có liên quan

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Thi Hành Án Hình Sự  và 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự
- 25.7%

Luật Thi Hành Án Hình Sự và 350 Câu Hỏi Đáp Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn
- 30%

Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy trình giải quyết các vụ án hình sự  420 câu  hỏi đáp về Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự
- 30%

Quy trình giải quyết các vụ án hình sự 420 câu hỏi đáp về Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH