Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng
- 30%

Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ thu hồi nợ- Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ - Thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ thu hồi nợ- Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ - Thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ
- 30%

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH