Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi), Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa đổi)
- 25.7%

Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi), Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa đổi)

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
- 25.7%

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật quản lý sử dụng tài sản công - Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản về trưng mu
- 30%

Luật quản lý sử dụng tài sản công - Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản về trưng mu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Luật quản lý Ngoại thương và các quy định về thuế xuất nhập khẩu
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Luật quản lý Ngoại thương và các quy định về thuế xuất nhập khẩu

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật an toàn thực phẩm- quy định mới về xử phạt hành chính và quản lý an toàn thực phẩm
- 30%

Luật an toàn thực phẩm- quy định mới về xử phạt hành chính và quản lý an toàn thực phẩm

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật sĩ quan quân đôi nhân dân Việt Nam - Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc p
- 30%

Luật sĩ quan quân đôi nhân dân Việt Nam - Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc p

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và quy trình giải quyết hồ sơ xác nhận người có công
- 30%

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và quy trình giải quyết hồ sơ xác nhận người có công

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện - giám đốc doanh nghiệp cần biết
- 30%

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện - giám đốc doanh nghiệp cần biết

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình- quản lý hộ tịch- hộ khẩu -cư trú
- 30%

Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình- quản lý hộ tịch- hộ khẩu -cư trú

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác an toàn- vệ sinh- sức khỏe lao động trong các cơ quan- đơn vị doanh nghiệp và giải
- 30%

Cẩm nang công tác an toàn- vệ sinh- sức khỏe lao động trong các cơ quan- đơn vị doanh nghiệp và giải

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH