Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ Công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao động
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ Công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao động

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghệ thuật tổ chức hội họp, tuyển chọn và tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, các mẫu hợp đồng thường dùng trong doanh ngiệp
- 30%

Nghệ thuật tổ chức hội họp, tuyển chọn và tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, các mẫu hợp đồng thường dùng trong doanh ngiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH