Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020
- 14.9%

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020

670.000 VNĐ

570.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH