Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng
- 25.7%

Thẩm Định Tín Dụng Và Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay, Thanh Tra Giám Sát Ngân Hàng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam

80.000 VNĐ

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng
- 25.7%

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Quy Định Về Huy Động Vốn Vay Và Cho Vay Bảo Đảm An Toàn, Giữ Bí Mật Đối Với Khách Hàng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam - Luật các tổ chức tín dụng ( sửa đổi, bổ sung)
- 30%

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam - Luật các tổ chức tín dụng ( sửa đổi, bổ sung)

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

4 Quy luật bất biến trong bán hàng

4 Quy luật bất biến trong bán hàng

169.000 VNĐ

Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng
- 30%

Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ thu hồi nợ- Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ - Thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ thu hồi nợ- Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ - Thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ
- 30%

Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng- cơ chế chính sách vay và cho vay - thu hồi nợ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng
- 30%

Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

HIỂU NGHỂ GIỮ NGHIỆP -30 Bài Học Pháp Lý Nghiệp Vụ dành cho Nghề TELLER Ngân Hàng

HIỂU NGHỂ GIỮ NGHIỆP -30 Bài Học Pháp Lý Nghiệp Vụ dành cho Nghề TELLER Ngân Hàng

95.000 VNĐ

Khách hàng là một mối quan hệ, không phải là một giao dịch

Khách hàng là một mối quan hệ, không phải là một giao dịch

139.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ Ngân hàng và Tín dụng - Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ Ngân hàng và Tín dụng - Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH