Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
- 40%

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

480.000 VNĐ

288.000 VNĐ

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2015
- 40%

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2015

450.000 VNĐ

270.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH