Từ Điển Pháp Luật Việt Nam
- 32.8%

Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

595.000 VNĐ

400.000 VNĐ

230 Biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự - Tố Tụng Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại tòa án từ năm 2017
- 30%

230 Biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự - Tố Tụng Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại tòa án từ năm 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Bình luận chuyên sâu PHẦN CHUNG Bộ luật hình sự 2015 sửa đỗi 2017
- 35.2%

Bình luận chuyên sâu PHẦN CHUNG Bộ luật hình sự 2015 sửa đỗi 2017

375.000 VNĐ

243.000 VNĐ

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
- 25.7%

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015
- 40%

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015

460.000 VNĐ

276.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH