Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )
- 10%

Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )

650.000 VNĐ

585.000 VNĐ

Biểu Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu- Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2019
- 15%

Biểu Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu- Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2019

600.000 VNĐ

510.000 VNĐ

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018
- 30.1%

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018
- 30.1%

Chú giải chi tiết danh mục mã HS năm 2018

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp 2018
- 30.1%

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu tổng hợp 2018

595.000 VNĐ

416.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH