Luật Thư Viện - Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện
- 30.7%

Luật Thư Viện - Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện

375.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật giáo dục - Quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện
- 25.7%

Luật giáo dục - Quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật giáo dục - Luật giáo dục đại học ( sửa đổi )- Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
- 25.7%

Luật giáo dục - Luật giáo dục đại học ( sửa đổi )- Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên,  lãnh đạo trường học
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật giáo dục và các quy định pháp luật cần biết dành cho hiệu trưởng lãnh đạo nhà trường
- 30%

Luật giáo dục và các quy định pháp luật cần biết dành cho hiệu trưởng lãnh đạo nhà trường

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho trẻ
- 30%

Bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho trẻ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang dành cho Hiệu Trưởng , chính sách mới về phụ cấp ưu đãi và quy định về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
- 30%

Cẩm nang dành cho Hiệu Trưởng , chính sách mới về phụ cấp ưu đãi và quy định về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn soạn thảo văn bản và tuyển tập các mẫu diễn văn, bài phát biểu ngành giáo dục và đào tạo
- 30.1%

Hướng dẫn soạn thảo văn bản và tuyển tập các mẫu diễn văn, bài phát biểu ngành giáo dục và đào tạo

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH