Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế  Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp
- 34.2%

Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa
- 37.8%

Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa

450.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính  Trong Lĩnh Vực  Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài
- 34.2%

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Thanh Tra Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
- 34.2%

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020
- 34.2%

Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019
- 34.2%

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
- 25.7%

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động
- 34.2%

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ luật lao động Anh - Hoa-  Việt - chính sách mới về tiền lương bảo hiểm xã hội giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động
- 34.2%

Bộ luật lao động Anh - Hoa- Việt - chính sách mới về tiền lương bảo hiểm xã hội giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở
- 30%

Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

TĂNG LƯƠNG NĂM 2018 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ
- 30%

TĂNG LƯƠNG NĂM 2018 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2018
- 30%

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2018

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH