Luật Xây dựng  - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình
- 25.7%

Luật Xây dựng - Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
- 25.7%

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi
- 25.7%

Sổ Tay Công Tác Thủy Lợi- Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Thủy Lợi

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở
- 25.7%

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng- Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Quản Lý và Sử Dụng Nhà Ở

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay nghiệp vụ chỉ huy trưởng giám sát công trình xây dựng
- 25.7%

Sổ tay nghiệp vụ chỉ huy trưởng giám sát công trình xây dựng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ Tay Quản Lý Công Trình Xây Dựng  Định Mức Chi Phí Rà Soát  Xây Dựng Định Mức Và Giá Xây Dựng
- 20%

Sổ Tay Quản Lý Công Trình Xây Dựng Định Mức Chi Phí Rà Soát Xây Dựng Định Mức Và Giá Xây Dựng

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Xây Dựng -Tập 1
- 30.1%

Đơn giá xây dựng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Xây Dựng -Tập 1

485.000 VNĐ

339.000 VNĐ

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng

480.000 VNĐ

336.000 VNĐ

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
- 30%

Đinh Mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa Chửa- Lắp Đặt thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc
- 30%

Cẩm nang công tác đấu thầu - quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc

420.000 VNĐ

294.000 VNĐ

Luật điện lực, quy định về thủ tục cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, xây dựng khung giá phát
- 30%

Luật điện lực, quy định về thủ tục cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, xây dựng khung giá phát

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình
- 30%

Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 3 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH