Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện
- 25.7%

Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
- 25.7%

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp -128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp
- 30%

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp -128 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH