Hệ thống tra cứu 39 Án Lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hướng dẫn thi hành các nghị quyết
- 34.2%

Hệ thống tra cứu 39 Án Lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hướng dẫn thi hành các nghị quyết

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án- Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán
- 34.2%

Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án- Luật Giám Định Tư Pháp Và Pháp Luật Trong Việc Giải Quyết Tranh Chấp Dành Cho Thẩm Phán

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
- 30.7%

Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

375.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
- 25.7%

Bình Luận Các Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam
- 34.2%

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay hướng dẫn tổ chức, xây dựng, quản lý Xã, Phường, Thị Trấn dành cho chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
- 25.7%

Sổ tay hướng dẫn tổ chức, xây dựng, quản lý Xã, Phường, Thị Trấn dành cho chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ
- 34.2%

Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu
- 25.7%

Luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Trọng Tâm Thi Hành Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ
- 25.7%

Hướng Dẫn Trọng Tâm Thi Hành Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH