Kỹ năng xử lý các  tình huống thường gặp dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp
- 25.7%

Kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang dành cho Giám Đốc, quy chế quản lý tài chính, chính sách vay vốn và giải pháp tháo gỡ khó kkhăn, giải quyết nợ xấu doanh nghiệp
- 30%

Cẩm nang dành cho Giám Đốc, quy chế quản lý tài chính, chính sách vay vốn và giải pháp tháo gỡ khó kkhăn, giải quyết nợ xấu doanh nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH