Luật quản lý sử dụng tài sản công - Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản về trưng mu
- 30%

Luật quản lý sử dụng tài sản công - Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản về trưng mu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Luật quản lý Ngoại thương và các quy định về thuế xuất nhập khẩu
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Luật quản lý Ngoại thương và các quy định về thuế xuất nhập khẩu

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện - giám đốc doanh nghiệp cần biết
- 30%

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện - giám đốc doanh nghiệp cần biết

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hà
- 38%

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hà

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH